Terug naar site

Positieve maatschappelijke business case voor hemodialyse thuis

Interessant: de maatschappelijke business case voor #Hemodialyse thuis is (licht) positief. Wordt overigens positiever bij zelfstandige dialyse thuis. Lees hieronder over de SROI analyse door Bravis ziekenhuis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en VitaValley.